Hadih Madja Kontenporer – 1

madja1Keu eung keu eung  campli awe  han meusampe ngon campli cina
caroeng-caroeng kamoe ureung dalam gle
han meusampe lage caroeng droe ureung lam kota

Pedas Pedas Cabe Rotan Tidak Sepedas Cabe Cina
Pintar-pintar kami orang kampung
tidak sepintar anda orong kota
(Madja Kontenporer)

 

 

Trackbacks (0)

  1. No trackbacks yet.

Comments (0)

  1. No comments yet.

Leave a Reply

stack